Ξηροί καρποί & αποξηραμένα φρούτα

Καλώς ορίσατε στον διαδικτυακό τόπο της ALFA NUT!

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το έτος 1967 με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, με έδρα την Αθήνα, στην οδό Αισχύλου, όπου και παρέμεινε εκεί μέχρι το 1989.
Στις αρχές του επόμενου έτους μεταφέρθηκε στην περιοχή του Μενιδίου, στη λεωφόρο Τατοΐου, με αντικείμενο την εμπορία, την εισαγωγή και την επεξεργασία ξηρών καρπών.
Το 1994 η εταιρεία λειτούργησε με την επωνυμία Ι. & Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ενώ από το έτος 2020 λειτουργεί με τη νέα επωνυμία Ι.Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και τον ίδιο διακριτικό τίτλο “ALFA NUT”.
Έκτοτε προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα καθώς επίσης και διάφορα είδη υπερτροφών, οσμωτικών φρούτων και σνακ. Η συνολική λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, και την κείμενη νομοθεσία.
Απώτερος σκοπός της εταιρείας, με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, είναι να βελτιώνει συνεχώς τις παραγωγικές διαδικασίες και τη λειτουργία της μέσω του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας πάντα την καλύτερη δυνατή τιμή.

Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Παπαδόπουλος

Συνταγές